Termeni Legali

Acest site este administrat de GREEN CREDIT COMPANY.

GREEN CREDIT COMPANY are dreptul de a procesa datele cu caracter personal dezvăluite prin accesarea acestei pagini de internet și a secțiunilor corespunzătoare, conform termenilor și condițiilor de mai jos.

Prin accesarea site-ului și prin completarea datelor cu caracter personal sub formele menționate mai jos exemplificativ, iar nu limitativ, îți exprimi acordul expres, scris și neechivoc pentru prelucrarea acestor date de către GREEN CREDIT COMPANY .

GREEN CREDIT COMPANY va procesa datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 677/2001”).

GREEN CREDIT COMPANY nu va dezvălui datele cu caracter personal pe care le furnizezi prin intermediul prezentului site (cum ar fi, dar nelimitându-se la nume, adresa de e-mail, număr de telefon, etc.), sau detalii referitoare la accesările individuale pe acest site nici unei părţi externe, decât:

  • dacă îți exprimi consimţământul în mod explicit;
  • în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

GREEN CREDIT COMPANY își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului site. În cazul unor modificări, GREEN CREDIT COMPANY va publica modificările survenite prin intermediul prezentului site, astfel încât să fii informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către GREEN CREDIT COMPANY.

Îți facem cunoscute drepturile pe care le poți exercita în temeiul Legii nr. 677/2001, în special: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a te adresa justiției.

Poți afla mai multe despre drepturile tale luând legătura cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro (detalii despre modul de contactare)

Dacă ai orice întrebare despre modul în care datele tale sunt utilizate, te rugăm să ne contactezi.

 PARTENERI GREENCREDIT

BRD First Bank