Politică de confidențialitate

Stimate partener,

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR în engleză/RGPD în romană) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Vă trimitem acest mesaj pentru a vă reaminti că respectăm pe deplin cerințele GDPR.
Green Broker, Green Credit și Green Apple vor prelucra date cu caracter personal respectând principiile legalității, echității și transparenței, exclusiv în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu Art. 5 al GDPR
Pentru a ne asigura că preferințele tale de comunicare sunt respectate și pentru a ne conforma cu cerințele GDPR, te informăm în continuare cu privire la scopul prelucrării și drepturile pe care le ai

Scopul prelucrarii datelor personale îl reprezintă ofertarea si intermedierea de credite si asigurari.

Scopul secundar îl reprezintă informarea cu privire la produselesi serviciile complementare scopului principal.

La data aplicării Regulamentului, beneficiezi de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor mele personale;
  • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării;
  • Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date în condițiile legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimțământul tău, îl poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.
  • Poți formula plângere în faţa unei Autorităţi de supraveghere.PARTENERI GREENCREDIT

BRD First Bank